Hiệu quả của máy móc và nơi làm việc

  Sản xuất

  Hãy luôn luôn nhờ chuyên gia tư vấn cho anh chị. Đừng bao giờ làm điều gì đó một mình chỉ vì anh chị nghĩ rằng anh chị.biết điều gì đó từ trong một cuốn sách ra. Những cuốn sách đó rất hay nhưng chỉ là lý thuyết thôi. Chúng tôi ngoài lý thuyết còn có nhiều kinh nghiệm thật tế để tư vấn cho anh chị. Chúng tôi không tư vấn anh chị vì chúng tôi muốn doanh thu. Nhưng việc tư vấn các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong ngành chế biến gỗ là niềm đam mê của chúng tôi và chúng tôi muốn anh chị tiến về phía trước với niềm đam mê của chúng tôi.

  KEYCES và RD Engineering có hơn 30 năm kinh nghiệm về việc tư vấn khách hàng ở ngành chế biến gỗ. Chưa có đơn vị tư vấn nào ở Việt Nam có hơn kinh nghiệm tư vấn về lý thuyết và thực tế trong ngành chế biến gỗ như KEYCES và RD Engineering. Kinh nghiệm của chúng tôi là từ trong sự làm việc thực tế nhiều năm với khách hàng ra chứ không phải kinh nghiệm từ trong sách vở.

  Việc tư vấn của chúng tôi không phải là bỏ cái cũ và dùng cái mới. Có nghĩa là cái nào nên đầu tư mới thì đầu tư. Và khi đầu tư không cần thiết là phải lựa chọn đơn vị cung cấp ở Châu Âu. Cái nào cần thiết thì nên cân nhắc dùng đồ ở Châu Âu. Cái nào không quan trọng trong dây chuyền sản xuất thì có thể tìm đơn vị nào với giá tốt nhất.

  Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Biên soạn dữ liệu - Phân tích và điều tra tình hình hiện tại
  • Sản xuất: Hiệu quả của máy móc và nơi làm việc
  • Logistics: Là vật liệu và vật liệu phụ trợ ở đúng nơi, vào đúng thời điểm? Được lưu trữ đúng cách với lượng thời gian phù hợp?
  • Quy trình: Các quy trình có đúng trình tự không?
  • Tổ chức: Tính nhất quán của thông tin từ nhận đơn hàng đến giao hàng
  • Sản phẩm: Các nguyên tắc thiết kế có phù hợp để sản xuất hiệu quả không?
  • Kỹ thuật sản xuất (product engineering)
  • Kiến nghị về cấu trúc tổ chức, khái niệm công việc
  • Lập kế hoạch. Những gì cần sản xuất đầu tiên, ở đâu và khi nào, v.v.
  • Định nghĩa thời gian sản xuất
  • Lập kế hoạch và cân bằng năng lực
  • Thiết kế khu vực làm việc tiện dụng
  • Kiến nghị cải thiện dòng chảy nguyên liệu
  • Kiến nghị tối ưu hóa hệ thống luân chuyển
  • Quản lý chất lượng
  • Tái bố trí chi tiết mặt bằng, phát triển một bố cục chiến lược
  • Thiết kế lưu lượng thông tin, tổ chức nội bộ, ERP và cấu trúc CNTT