Máy in Kỹ Thuật Số

    Giới thiệu về công ty EFI

    EFI là một công ty công nghệ của ngành in trụ sở tại Silicon Valley (California, Mỹ) với lịch sử 26 năm. EFI trước đây sản xuất máy in công nghệ cho nghành gốm sứ. Nay EFI phát triển thêm máy in công ghệ cho nghành chế biến gỗ. Với máy in EFI, Anh/Chị có thể in trên gỗ, ván MDF, MFC, PB v.v.  bất kỳ hinh ảnh nào mà mình yêu thích.

    Ưu điểm nổi bật của công nghệ in trên ván này là Anh/Chị không cần lưu kho giấy Melamin và nhiều mẫu khác nhau. Anh/Chị chỉ cần lưu lại hinh ảnh trên máy vi tinh và khách hàng của anh chị thích mẫu nào thì Anh/Chị cho in ra mẫu đó.