Dịch Vụ Máy - sữa chữa máy CNC Homag

    Các nhân viên kỹ thuật của KEYCES được đào tạo từ các chuyên gia kỹ thuật ở nước ngoài. Ngoài các loại máy với thương hiệu mà KEYCES phân phối ở Vietnam, các kỹ sư của KEYCES cũng có thể làm dịch vụ sửa chữa máy cho các dòng model máy BIESSE hoặc máy HOMAG. Chi phí dịch vụ sửa chữa máy sẽ được tính phù hợp cho thị trường Vietnam.

    Ngoài dịch vụ sửa chữa máy, KEYCES còn có thêm dịch vụ training nhân viên hoạt động máy.

    Hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay và hẹn lịch với kỹ sư kỹ thuật của KEYCES qua địa chỉ email info@keyces.com